maromi.eu

Robert 13.12.2020

Niestety olej konopny nie jest pozbawiony wad.

εἰτήροςJeszcze przed narodzeniem Chrystusa Józef z Arymatei (570-604 pne) "prorokował, że Syn Człowieczy zostanie wydany w ręce Boga. Józef Flawiusz (69-117 pne) potwierdził tę wizję, mówiąc, że miała ona miejsce "w dniach ostatnich".Dopiero po śmierci Chrystusa proroctwo mogło się wypełnić.Jak widz


Czytaj więcej...